Tjänster

Maskinsopning

Sandupptagning och underhållssopningar. Vi underhåller och sopar för en finare miljö.

Schaktning

Markarbeten, röranläggning, dränering, finplanering, gjutning av betongplatta och schaktning av villagrunder är ett litet axplock av allt vi erbjuder dig.

Transporter

Vi transporterar godsmaterial och tömning av sopor. Dessutom hanterar vi byggavfall och diverse.

Bygg

Vi bygger hus från grund till nyckelfärdigt hus. Vi gör även allt däremellan.

Fastighetsskötsel

Vi håller ett öga på din fastighet så att den alltid håller sig i gott skick.

Snöröjning

Vi röjer undan snön på Stockholms gator när vintern kommer. Vi utför arbeten både för hand samt maskinellt.

Trädgårdsskötsel

Vi ser till att din trädgård är fin inför sommaren, värdigt din välbehövliga semester.

Kontakta oss

Ditt namn
E-post
Telefon
ÄrendeMeddelande